• mail-1454731_960_720
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook

contact

GGZ nodig?

Er zijn nog 90.000 wachtenden voor u

Hebben de instellingen en verzekeraars nog om met een plan te komen dat een minimum aantal behandelplekken voor complexe GGZ garandeert. 

Als dat niet lukt, neemt Blokhuis het over.

waar gaat dit over?

Vanaf maandag 20 januari zit ik met mijn hond Bobbie bij het Ministerie van VWS. Ik ben al 8 jaar suïcidaal en heb helaas letterlijk aan den lijve ondervonden dat de GGZ in crisis is. Al meer dan 800 dagen sta ik op een wachtlijst voor de juiste zorg, en ik ben lang niet de enige: op dit moment staan 90.000 mensen op een wachtlijst in de ggz, waarvan naar schatting 25% (bron: hoogleraar Jim van Os) net als ik een urgente zorgvraag heeft.

 

Samen met het collectief Lijm de Zorg lanceerden we die maandag een manifest om deze crisis aan te pakken. Dat heeft inmiddels meer dan 65.000 handtekeningen. En Louis de Mast, de coördinator van Lijm de Zorg, en ik konden dezelfde maandagavond al in gesprek met staatssecretaris Blokhuis.

 

In dat gesprek vertelde ik de staatssecretaris dat ik voor het ministerie blijf zitten tot ik toezeggingen heb op drie punten uit ons manifest die het meest urgent zijn:

  1. Een helpdesk voor mensen die zoals ik zijn vastgelopen in het systeem, een plek die mensen niet weer doorverwijst maar helpt totdat de juiste behandelplek is gevonden, en er ook voor zorgt dat er in eventuele wachttijd overbrugging is.

  2. Goede bereikbaarheid van de acute GGZ. Op dit moment is het bij de crisisdienst vaak zo druk dat patiënten meerdere uren moeten wachten tot ze teruggebeld/geholpen kunnen worden. Ook is er een tekort aan crisisbedden, waardoor mensen in acute psychische nood moeten wachten op een bed. Dit kost levens.

  3. Landelijke behandelcentra voor de specialistische zorg die regionaal niet gefinancierd kan worden. Het gaat hierbij om complexe zorg die op regionaal niveau blijkbaar niet 'rendabel' genoeg is.

Update 4 februari

 

Het is week 3 van het protest. Staatssecretaris Blokhuis heeft vorige week één van de drie punten toegezegd: als de aanbieders en verzekeraars binnen de gestelde termijn van 4 weken vanaf 28 januari niet met een plan komen om deze zorg op landelijk niveau te garanderen, neemt Blokhuis dit over en gaat het ministerie dit bepalen en afdwingen. Hierboven tel ik af. 

Dit is de stand van zaken op de andere twee punten:

Helpdesk

 Toch ben ik iedere maandag nog, samen met Bobbie, te vinden op het Ministerie van VWS. Er zijn immers 2 punten nog niet toegezegd. Wat betreft de helpdesk: die is er wel. Het team Complexe Zorgvragen, volgens Blokhuis het 'best bewaarde geheim van Den Haag', is een gespecialiseerd team dat wordt uitgebreid en als helpdesk gaat fungeren. Zij zijn te benaderen via zorgvragen@minvws.nl.

Op dit moment heeft die helpdesk echter geen 'doorzettingsmacht', wat er in de praktijk op neerkomt dat ze toch vooral doorverwijzen. Ze hebben niet de macht om te zeggen tegen een instelling: neem deze patient aan, of tegen een zorgverzekeraar: vergoed deze behandeling. Het ministerie is van mening dat de werkwijze nu (los het op of schaal het op) voldoende zou moeten zijn om als een goede helpdesk te functioneren - desnoods wordt er volgens hen opgeschaald tot het niveau van staatssecretaris of minister. Wij zijn van mening dat deze helpdesk op deze wijze (zonder doorzettingsmacht) toch meer een tandeloze tijger is. Hierover gaan we nog verder in gesprek.

Acute GGZ

Wat de acute GGZ betreft zijn we nog veel minder ver. Op dit moment is er in de ogen van het ministerie geen groot probleem op dit vlak: er is net een nieuwe werkwijze van kracht gegaan (1 januari 2020, generieke module GGZ) die er volgens het ministerie toe leidt dat er 30 tot 40 miljoen extra beschikbaar is. Er is echter geen duidelijkheid om hoeveel bedden het gaat. Wat betreft de bereikbaarheid van de crisisdienst heeft het ministerie ook geen duidelijk beeld, want vorig jaar waren er welgeteld 11 klachten binnengekomen via de Inspectie, en aan de hand daarvan beoordelen zij dit - hoewel ze beaamden dat het misschien niet heel voor de hand liggend is om een klacht in te dienen bij de inspectie als je de crisisdienst niet kunt bereiken, omdat je dan suicidaal/psychotisch/anderszins in psychische nood bent. 

Charlotte Bouwman

sinds 2019

sinds 2011

sinds 1993

journalistiek